Rocío R. Minguela

La Rocío és psicòloga, i la caracteritza l’acompanyament de proximitat. Així ens ho va explicar al contactar-nos per desenvolupar la seva identitat gràfica, volent centrar-la en l’enfocamemt més humà de la teràpia. Per tal d’aconseguir-ho vam partir de la idea del cara a cara, buscant plasmar aquesta manera de comunicació tan íntima que es dona en les sessions on les persones es troben i estableixen connexions.

Això pren forma al logo mitjançant un joc tipogràfic on les R, inicials destacades, adopten un caràcter propi i s’encaren entre si, representant aquesta trobada. Suggereixen d’aquesta forma dos rostres de perfil (front, ull i nas), simbolitzant terapeuta i pacient, mirant-se mútuament.

El logo pot ser usat directament i, en cas de voler reduir-lo a icona, servir-se només de les dues erres encarades. Aquestes poden aparèixer també formant el rostre complet en aplicacions puntuals, aconseguint una imatge més visual i reforçant les nocions d’empatia i comprensió.

Aplicació en papereria, cartells, rotulació, comunicació online i disseny web. Gràcies, Rocío!