8MMMM

La campanya en motiu del 8 de març del 2020 consistia en una sèrie de posts il·lustrats compartits a les xarxes socials. Aquests seguien tres models: “mmmmás mujeres”, “mmmme cago en” i “mmmme quiero”.

La idea era, d’una banda, posicionar-nos com a estudi exposant on reclamàvem més dones, en què ens cagàvem i com ens volíem, i de l’altra oferir una plataforma perquè més gent ho fes. Així, a més dels posts originals, es van compartir plantilles amb la mateixa estructura perquè cadascú les completés i en fes ressò.

Es tracta d’una campanya molt gràfica, senzilla però efectiva, que incorpora el lila als colors marca de la casa. Una campanya que juga, expressa, critica i desitja.