Sports & Landscape

Sports & Landscape s’encarrega de construir els Cruyff Courts, petits camps de futbol públics i d’accés lliure que promou la Fundació Cruyff.

Es tracta d’espais que no només ofereixen la possibilitat de jugar a futbol, sinó que també juguen un important rol social reforçant valors associats a l’esport com el respecte, la salut, la participació, la integració, la feina en equip i el desenvolupament personal.

Ens van demanar un video per a poder explicar el seu procés de treball mitjançant petites animacions, i aquest és el resultat. A través de geometries, textures, missatges clars i una paleta de color reduïda queden plasmades les accions que duen a cap, parant especial atenció a aspectes com el compromís social o l’aposta poer la sostenibilitat.