Il·lustracions La Zona

Opcions és una organització que impulsa el consum conscient, recolzant iniciatives que ofereixen alternatives més justes i sostenibles. És el cas de La Zona, que aposta per un repartiment de comandes amb menys emissions, gestionades per cooperatives i empreses d’inserció laboral, prioritzant la recollida en centres i botiga, i assegurant a les persones condicions de treball dignes.

A nosaltres ens van encarregar les il·lustracions pel vídeo que presenta el projecte, buscant un estil senzill i clar que permetés difondre bé el missatge. Inclouen escenes sobre transport i rutes, impacte al medi ambient o condicions de treball, animades meravellosament per Looky Produccions.